SÄKERHET

Förråden finns på en inhägnad tomt som endast kunder har tillträde till med hjälp av passersystem. Området är öppet från 06:00 till 23:00.

KAMERAÖVERVAKNING

Videoövervakning dygnet runt både inomhus och utanför anläggningen. Videoövervakningsbanden lagras en månad för extra säkerhet.

LARM

Hela anläggningen är larmad och har direktkoppling till bevakningsbolag.
Inbrotts- och brandlarm finns.

PASSAGESYSTEM

Passage sker genom att använda passerbricka och personlig låskod.
All in- och utpassering registreras elektroniskt och sparas.

LÅSCYLINDRAR

Personliga lås som endast du har nyckel till.

ÖVRIGT

Ständigt upplyst anläggning

Powered by Digital Start | www.digitalstart.se