top of page

SÄKERHET

Säkerhet är en mycket viktigt punkt för Förrådsbolaget.
Det är av yttersta vikt att det ska vara en trygg och säker plats för att förvara på.

Låset som Förrådsbolaget använder i sina lokaler

SÄKERHET

Förråden finns på en inhägnad tomt som endast kunder har tillträde till med hjälp av passersystem. Området är öppet från 06:00 till 23:00.

KAMERAÖVERVAKNING

Videoövervakning dygnet runt både inomhus och utanför anläggningen. Videoövervakningsbanden lagras en månad för extra säkerhet.

LARM

Hela anläggningen är larmad och har direktkoppling till bevakningsbolag.
Inbrotts- och brandlarm finns.

PASSAGESYSTEM

Passage sker genom att använda passerbricka och personlig låskod.
All in- och utpassering registreras elektroniskt och sparas.

LÅSCYLINDRAR

Personliga lås som endast du har nyckel till.

ÖVRIGT

Ständigt upplyst anläggning

bottom of page