SÅ FUNKAR DET

Bokning av förråd görs på hemsidan där önskemål om tidpunkt, hur länge och storlek anges. Förrådsbolaget bekräftar bokning samma dag och skickar ett avtal med en faktura.

1. BOKNING

Bokning av förråd görs på hemsidan där önskemål om tidpunkt, hur länge och storlek anges. Förrådsbolaget bekräftar bokning inom 2 dagar och skickar faktura.

2. BETALNING

Förrådsbolaget tillämpar förskottsbetalning. Fakturan ska vara betald innan tillträde ges.

3. TILLTRÄDE

Efter bokning och betalning av fakturan så skickas passerbricka och personlig PIN-kod till den adress som angivits i bokningen.

 

Förråden låses med cylinderlås som ni själv ordnar eller så kan passande lås köpas av Förrådsbolaget. Önskar ni lås anges detta på bokningen. Ni har tillträde till ert förråd mellan kl 06:00 och 23:00, varje dag i veckan, året runt.

Förrådsbolaget ansvarar inte för förvarat gods.

 

Hemförsäkringen täcker normalt upp till ca 40 000 kr. Hör med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för dig. Behöver du försäkra ett högre värde så kontaktar ni försäkringsbolaget.

4. REGLER

Allmän trivsel:
Det är inte tillåtet att lämna saker eller avfall i de allmänna utrymmena. Var och en är ansvarig att städa upp efter sig själv om lokalen blivit skräpig i samband med lastning/lossning. Det är ej tillåtet att sova eller bo i lokalerna.

Vid utebliven betalning:
Utebliven betalning medför att passerkortet spärras och förrådet låses. Efter tre månader med utebliven betalning säljs förrådsinnehållet och fakturorna lämnas till inkasso.

Vanliga frågor

Hur stort förråd behöver jag?


En generell tumregel är att:

Ett rum: 4 m2

Två rum: 5-8 m2

Tre rum: 6-12 m2

Fyra rum 12 m2

Detta är såklart bara uppskattningar och kan variera på vad det är man avser förvara.
Är mina ägodelar försäkrade då de lagras hos Förrådsbolaget?


Förrådsbolaget ansvarar inte för förvarat gods. Hemförsäkringen täcker normalt upp till ca 40 000 kr. Hör med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för dig. Behöver du försäkra ett högre värde så kontaktar ni försäkringsbolaget.
Finns det el i förråden?


Nej det finns inte eluttag i de enskilda förråden.
Information om förråden?


Det är 2,5 m högt i förråden. Förråden är torra och uppvärmda.
Ytan är fördelad enlig följande:
4 m2 = 2 x 2 meter
5 m2 = 2 x 2,5 meter
6 m2 = 2x 3 meter eller 1,5 x 4 meter.
8 m2 = 2 x 4 meter
12 m2 = 3 x 4 meter.
Hur lång är uppsägningstiden?


Besked om uppsägning ska nå Förrådsbolaget innan den 15:e i månaden annars förlängs hyran om inget annat har avtalats.
Vilka betalningsmetoder har ni?


Förrådsbolaget erbjuder våra kunder att betala via autogiro, PDF-faktura och postfaktura. Du kan enkelt anmäla dig för autogiro online genom att trycka här. För att kunna göra anmälan online krävs e-legitimation.
Vad får jag inte förvara?


Saker som ej får förvaras:
- Miljöfarligt material
- Explosiva ämnen
- Brandfarliga gaser och vätskor
- Hälsofarligt material
- Mat och illaluktande varor
- Vapen och ammunition
- Alkohol eller droger
- Stöldgods eller illegalt gods
- Levande djur eller växter
- Föroreningar
- Avfall
Vilka priser gäller för företag?


Moms tillkommer på priserna avseende förråd och uppställningsplatser

 

Powered by Digital Start | www.digitalstart.se